تصویر مربوط به کود فروت ست جنوبگان می باشد

کود فروت ست جنوبگان مدل Fruitset-SL حجم یک لیتر

 • دارای عناصر ضروری مانند ازت، روی و بر به منظور تلقیح و خوشه‌بندی بهتر
 • افزایش مقاومت گیاه در مقابل تنش‌های محیطی بخاطر وجود آمینو اسید، فولویک اسید و عصاره جلبک
 • تقویت کننده‌ی جوانه‌زنی و رشد لوله‌ی گرده
 • محرک رشد و توسعه دهنده‌ی ریشه
 • افزایش استحکام سلول‌‌ها و مقاومت گیاه در مقابل تغییرات نامساعد جوی
تصویر مربوط به کود پودری فرتریکس 20-20-20 جنوبگان می باشد

کود پودری فرتریکس 20-20-20 جنوبگان- وزن 1 کیلوگرم

 • حاوی نسبت متعادل از عناصر ازت، فسفر و پتاسیم
 • شامل عناصر میکرو به صورت کلات شده
 • بهبود عملکرد و افزایش مقاومت گیاهان بخاطر وجود اسیدهای آلی
 • دارای عصاره‌ی جلبک به عنوان محرک رشد
 • محلول بودن عناصر غذایی و قابلیت جذب بیشتر آنها توسط گیاه
 • افزایش ذخیره‌ی پتاسیم گیاه و افزایش مقاومت گیاه
 • امکان استفاده مکرر و تقسیطی عناصر غذایی در طول دوره
 • قابلیت مصرف در تمامی کشت‌های زراعی و باغی
 • فرمول بهینه با حلالیت بالا و جذب سریع از طریق محلولپاشی
 • قابلیت استفاده در سیستم‌های آبیاری نوین و تحت فشار
تصویر مربوط به کود مایع فرتریکس 20-20-20 جنوبگان می باشد

خرید کود مایع فرتریکس 20-20-20 جنوبگان- حجم 1 لیتر

 • ترکیبی کامل با نسبت متعادل از عناصر ماکرو مانند ازت، فسفر و پتاسیم
 • دارای عناصر میکرو کلات شده
 • حاوی اسیدهای آلی جهت بهبود عملکرد و افزایش مقاومت گیاهان به تنش‌ها
 • دارای عصاره‌ی جلبک به عنوان محرک رشد
 • دسترسی سریع گیاهان به مواد غذایی در مقایسه با کاربرد خاکی کود
 • امکان مصرف مکرر و تقسیطی عناصر غذایی در طول دوره‌ی رشد گیاه
 • قابلیت استفاده در تمامی کشت‌های زراعی و باغی
 • فرمول بهینه با حلالیت بالا و جذب سریع از طریق محلولپاشی
تصویر مربوط به کود مایع سیلیکاسول جنوبگان می باشد

کود مایع سیلیکاسول جنوبگان- حجم 1 لیتر

 • تقویت کننده‌ی سیستم ایمنی گیاه
 • افزایش ‌دهنده‌ی تولید آنزیم‌های گیاهی
 • افزایش دهنده‌ی مقاومت گیاهان در برابر تنش‌های محیطی
 • تقویت کننده‌ی دیواره‌ی سلولی و افزایش مقاومت گیاه در مقابل آفات و بیماری‌ها
 • کاهش اثر سمیت عناصر سنگین
 • جلوگیری کننده‌ از ورس در برنج و غلات
 • کاهش دهنده‌ی تبخیر و تعرق در گیاهان و افزایش دهنده‌ی مقاومت نسبت به خشکی و گرمی هوا
 • دارای  5 درصد انواع اسیدهای آلی به عنوان محرک رشد و بهبود دهنده‌ی سیستم ایمنی گیاه
تصویر مربوط به کود سوپر سوئینگ جنوبگان می باشد

کود سوپر سوئینگ جنوبگان (SuperSwing)- وزن 1 کیلوگرم

 • برطرف کننده‌ی کمبود عناصر میکرو در گیاهان
 • دارای میزان قابل توجهی از عناصر ریزمغذی به فرم کلات شده
 • حاوی ازت جهت جذب بهتر عناصر میکرو توسط گیاه
 • دارای اسیدهای آلی (آمینواسید، هیومیک اسیدو فولویک اسید) به عنوان محرک رشد
 • ایجاد مقاومت گیاه در برابر تنش‌های محیطی
 • پایداری بالا در PH های قلیایی
 • حلالیت بالا با دوز مصرف پایین
 • قابلیت استفاده برای اغلب کشت‌های زراعی و باغی به صورت محلول‌پاشی و آبیاری
تصویر مربوط به کود بیتاسول 6-4-3 جنوبگان می باشد

کود بیتاسول 6-4-3 جنوبگان- حجم 1 لیتر

 • دارای درصد بالایی از مواد آلی، اسید آمینه، فولویک اسید و عصاره‌ی جلبک
 • حاوی درصد متعادلی از عناصر ماکرو و میکرو جهت تغذیه‌ی عمومی گیاه
 • دارای درصد بالای عنصر بر، جهت رشد و ریشه‌زایی بهتر گیاهان غده‌ای
 • بهبود دهنده‌ی لقاح و افزایش تشکیل میوه
 • محرک رشد و کاهش دهنده‌ی‌ آثار تنش‌های محیطی وارد شده به گیاه