اطلاعات درباره ما

برای سوالات خود با ما تماس بگیرید

  اطلاعات و سوالات

  سوالات متداول

  مرکبات از مهمترین محصولات مناطق نیمه گرمسیری می باشند که برای افزایش عملکرد و باردهی مناسب، نیاز به برنامه غذایی اصولی دارند. در تغذیه صحیح مرکبات هر عنصر باید در زمان مناسب و به اندازه کافی باید در اختیار گیاه قرار بگیرد بنابراین باغدار با شناخت عناصر غذایی مورد نیاز گیاه نقش بسزایی در مدیریت باغ خواهد داشت. از مهمترین روشها برای بررسی حاصلخیزی خاک و انجام توصیه کودی آزمون خاک و آزمون برگ است.
  زمانی که قصد دارید از خصوصیات فیزیکو-شیمیایی خاک باغ یا مزرعه مطلع شوید باید آزمون خاک انجام ‌دهید. این‌کار در 3 مرحله انجام می‌شود: نمونه برداری از خاک به روش اصولی و صحیح توسط کشاورز تجزیه و آنالیز خاک با روش‌های علمی که توسط اپراتور و مسوول آزمایشگاه انجام می‌شود. تحلیل نتایج آزمایش و توصیه کودی براساس گزارشی که از آزمایشگاه خاک دریافت می‌کنید. هرکدام از مراحل ذکر شده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و باید با دقت کامل انجام شوند. تفسیر نتایج برگه آزمایش خاک یعنی اینکه بتوان پارامترهای گزارش شده در برگه آزمایش را خواند (درک کرد) و براساس آنها مقادیر صحیح کوددهی را توصیه کرد. در مواردی برای توصیه کودی بهتر است که به‌جای آزمایش خاک، از بافت گیاهی نمونه تهیه کرده و اقدام به آنالیز وضعیت عناصر غذایی کر

  بسیاری از کشاورزان عزیز زمانی اقدام به انجام آنالیز برگ می‌نمایند که در برگ علائم کمبود مواد غذایی یا علائم ناشناخته مشاهده نمایند. پس برای گرفتن نتیجه بهتر، قبل از بروز علائم آزمایش برگ را انجام دهید.

  شماره تماس

  09198992437


  02191690143

  شماره دفتر جنوب کشور

  09176456204


  07433232288