نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کود ازت کند رها N28 جنوبگان- حجم 4 لیتر

  • دارای نیتروژن آهسته رهش به فرم اوره فرمالدئید در ترکیب کودی
  • عدم تصعید و از بین رفتن نیتروژن در محیط
  • افزایش دهنده‌ی رشد رویشی در گیاهان
  • کمک به تکثیر سلولی و افزایش فتوسنتز
  • قابل جذب از طریق برگ و ریشه
  • قابلیت استفاده به صورت محلولپاشی و آبیاری